Balli Petrochemicals Ltd. Vs. National Aluminium Company Ltd. – Supreme Court