Gazal Chadha Vs. Rajpal Bansal – Punjab & Haryana High Court