M/s New Horizon Sugar Mills Ltd. Vs. Govt. of Pondicherry Th. Addl. Sec. & Anr. – Supreme Court