M/s. Phoenix ARC Pvt. Ltd. Vs. V. Ganesh Murthy & Anr. – Supreme Court