San-A Tradubg Co. Ltd. Vs. I.C. Textiles Ltd. – Supreme Court