Shakebuddin Irtebatuddin Khan Vs. Qumruddin Faizi & Anr. – NCLAT New Delhi